*Mamaland ✰ 2019*


1 month in Việt Nam from Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hanoi, Hạ Long Bay, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An & Phú Quốc.

*Ohayo Japan ◉ 2019*


1 week in Japan from Kyoto, Osaka, Nara, Ikebukuro and Shinjuku. 

* East Toast ⚘ 2019 *


1 week on the East Coast from Saint John, Lunenburg, Halifax, & Charlotte Town.